Житомирська область,
смт Пулини
Сьогодні:
Неділя, 26 травня
icon clock27.06.2022
icon eye875
НОВИНИ

Літо-2022: особливості надання відпустки під час війни

Через збройну агресію росії законодавець мусив вносити зміни до нормативних актів у різних сферах. Не в останню чергу це торкнулося працівників та роботодавців, оскільки війна зруйнувала усталені зв’язки та механізми регулювання трудових відносин.

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Він регулює відносини між роботодавцем і працівником, що виникли саме через бойові дії, руйнування та захоплення території України і його положення відрізняються від положень Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів трудового законодавства. Новий Закон передбачає, що всі норми, які йому суперечать, у період воєнного стану не можуть бути застосовані. Про особливості відпустки під час війни розповідає заступниця директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Парійчук.

Яке основне обмеження відпустки встановив Закон?

– Стаття 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» регулює порядок надання відпусток працівників в особливих умовах. Зокрема, у ній визначено, що у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні, – відповідає Юлія Парійчук. – З тексту Закону можна зробити висновок, що обмеження стосується саме відпустки, котру працівник заробив та має отримати за період дії воєнного стану. Можна вважати, що не використана основна щорічна відпустка за попередній робочий період може бути надана без обмеження тривалості. Станом на сьогодні чітких законодавчих обмежень щодо відпустки за попередні періоди немає. Хоча, законопроєкт з пропозицією врегулювати надання невикористаних відпусток вже подано до Верховної Ради.

Слід відмітити, що Східне міжрегіональне управління Держпраці наполягає, що 24 календарних дні щорічної основної відпустки під час дії ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» надають всього раз за будь який період, а не за кожен відпрацьований рік. Тобто, заборона стосується всіх робочих періодів і відпустка має бути 24 календарних дні і не більше. Але варто пам’ятати, що листи Держпраці носять рекомендаційний характер і у самому Законі не згадується про відпустки за попередній період.

А ще воєнний стан скасував таку любу всім працівникам норму про святкові та неробочі дні, котрі подовжували час відпустки, тобто зараз святкові та неробочі дні враховуються до тривалості відпустки, як звичайні календарні дні.

Важливий нюанс! У випадку, якщо працівник має право на відпустку більшої тривалості, наприклад 56 днів, використати можна лише 24 дні, але різниця не буде втрачена. Після закінчення дії воєнного стану можна забрати цю різницю, або отримати компенсацію за невикористану відпустку у тому випадку, якщо працівник захоче звільнитися.

– Чи чинний графік відпусток?

– Щорічні основні відпустки під час дії воєнного стану надаються працівникам відповідно до затвердженого графіку відпусток. Змінити дату відпусток, які зазначені у графіку, можна лише за погодженням сторін.

– Чи може роботодавець відмовити працівнику у наданні відпустки, посилаючись на воєнний стан?

– Якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, йому може бути відмовлено у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

– Що робити, якщо 24 дні відпустки вже використано?

– Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати на увесь період дії воєнного стану або на період дії карантину.

Воєнний стан продовжено до 23 серпня 2022 року.

Карантин продовжено до 31 серпня 2022 року.

Примушувати працівника брати відпустку без збереження заробітної плати заборонено.

– Які ще існують види відпусток та чи встановлювалися обмеження на їх використання під час воєнного стану?

– Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не встановлював жодних обмежень на використання інших видів оплачуваних відпусток. Ними працівник може скористатися згідно графіку відпусток або за домовленістю з роботодавцем, якщо бажає змінити попередньо затверджені цим графіком дати.

Це можуть бути такі види оплачуваних відпусток:

– додаткова відпустка за особливий характер праці. Нею може скористатися особа, яка відноситься до певної категорії працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, а також працівникам з ненормованим робочим днем;

– додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці. Право на цю відпустку мають працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

– інші додаткові відпустки, передбачені законодавством. Наприклад, одному з батьків дитини з інвалідністю, працівникам, віднесеним до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші.

– Які ще є види відпусток?

– Також, за потреби та за наявності підстав, працівник може скористатися належними йому соціальними відпустками, що передбачені у статтях 17-191 Закону України «Про відпустки», а саме:

– відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (надається жінкам на підставі медичного висновку);

– відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (надається за заявою одному з батьків, бабі, діду чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів);

– відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (надається особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування);

– додаткова відпустка працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

– відпустка при народженні дитини (надається чоловіку, дружина якого народила дитину або батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, бабі, діду, чи іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

– Чи є відпустки для студентів та спортсменів?

– Так, активні громадяни, що суміщають навчання і роботу, а також роботу та заняття спортом, мають право на спеціальні види відпусток, а саме:

– додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, гарантовані статтями 13-151 Закону України «Про відпустки»;

– творча відпустка, передбачена статтею 16 Закону України «Про відпустки»;

– відпустка для підготовки та участі у змаганнях. Надається працівникам, які беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних спортивних змаганнях. Порядок надання цієї відпустки визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01. 06. 2011 р. № 565.

А ще стаття 162 ЗУ «Про відпустки» передбачає додаткову відпустку окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності, що також є оплачуваною.

You cannot copy content of this page